BR602 – BuildRadio Exciter using NE602 board

Salah satu exciter dari BuilRadio adalah BR602. Exciter ini menggunakan IC Double Balance Mixer NE/SA602 yang sudah banyak dipakai dan menjadi standard homebrewer dalam merakit transceivernya. Walaupun buat saya NE602 bukanlah chip mixer pertama yang digunakan namun keunggulan serta kemudahan penggunaan mixer ini tetap menjadikannya favorit dalam membangun transceiver.  Sebuah mic amplifier dan ALC diharapkan dapat membantu mendorong keluaran dari exciter ini. Pada sisi pancaran, keluaran dari mixer akhir di perkuat dengan 2 tingkat TR MPSH10 untuk menggerakkan TR2N2219A pada final. Sehingga diharapkan dapat mengeluarkan paling tidak 1Watt level out. Pada sisi penerimaan sebelum penguat audio akhir di tambahkan audio band pass filter SSB (300-3000Hz) sehingga keluaran dari speaker sudah cukup baik untuk mengeluarkan demodulaasi SSB.

Detail componen dari BR602 adalah sebagai berikut:
*. IC TA2011S as mic amplifier and ALC
*. Mixer IC NE602/SA602
*. 4x Ladder filter 9MHz
*. IC LM741 first audio amplifier
*. IC NE5532 Audio Band Pass Filter
*. LM386 Audio Amplifer
*. TR MPSH10 first and second RF Amp
*. TR 2N2219A final exciter RF Amp

berikut adalah layout PCB untuk exciter ini

BuildRadio Team